سلام

بخاطر ضعف شدید بینایی و و توصیه پزشک های فوق تخصص 
 مجبورم دیگه روی نت کمتر فعالیت کنم 

برام دعا کنیداین قدر بس که غمی باشد و حالی برسد

عشق حکم است نباید به وصالی برسد

آه  ، این بخت گل آلوده چرا نگذارد

یک کف دست به ما آب زلالی برسد

حرف ناگفته که کم نیست ولی می ترسم

بغض بر بغض شود بار و به لالی برسد

پر زدن ساده ترین شیوه ی تنها شدن است

درد باید بکشد هر که به بالی برسد

بین ما فاصله آن نیست که لازم باشد*

پلک بر هم بگذاریم و خیالی برسد

من و تو باید از این گردنه ها رد بشویم

کاش مردم بگذارند مجالی برسد


شاعر احسان اکابری

*میشه اینجوری هم نوشتش (بین ما فاصله ای نیست که لازم باشد)