نوای یاحسین می آید از هر گوشه ای امشب
میان گریه دارد هر کسی یک یا حسین بر لب

فرا رسیدن ایام پرپر شدن فرزند زهرای اطهر (س) ، حضرت امام حسین (ع) و یاران باوفایش را به عموم دوستداران آن حضرت تسلیت عرض می نمایم