پیوند فرخنده امام علی (ع ) و حضرت فاطمه زهرا (س ) رو به عموم شیعیان دنیا تبریک عرض میکنم