.................

 

با داغ که بر دلم نشاندی چکنم؟

با شوق چو رفتی و نماندی چکنم؟

کم گو که به صبر عشق را مرهم نه

آن را که تو پیشتر ستاندی چکنم؟

............................

 

گردون ز بلا در کف من کم نگذارد

یک لحظه ی خوش در دل ادم نگذارد

فریاد که گر چرخ دغا هم بدهد اذن

تا یکدم خوش سر ببرم غم نگذارد

...................

 

تا بر سر راه خویش دیدم اورا

از بین بسی یار گزیدم اورا

ساده به کفم نیامد این گوهر ناب

جان دادم و دل تا که خریدم اورا

 

................................

 

نیمی ز دلم درغم هجران به شرر سوخت

نیمی دگرش هم به یکی برق دگر سوخت

خاکستر دل ماند و کفی خرمن ناچیز

آنهم پس ازآنی که گلم رفت سفر سوخت

 

..................