سلام

پیشاپیش فرا رسیدن نیمه شعبان ، تولد مهدی موعود را به تمام مسلمین و مستضعفان جهان تبریك می گویم

 

قاصدی كو تا به ما گوید كه یار آمد ز ره

آن كه دارد  مرهم  دلهای  زار آمد ز ره

عاقبت لب می گشاید آسمان با این سخن

كای عزیزان شاه دین با ذوالفقار آمد ز ره

دور بیداد خزان طی شد زمستان هم گذشت

غنچه لب وا كن كه دیگر نوبهار آمد ز ره

سوی كنعان می فرستد جامه ی خود ماه مصر

مژده ده بر پیر كنعان بوی یار آمد ز ره

قتل و كشتار مسلمانان دگر از حد گذشت

پشت صهیون تا بلرزد مرد كار آمد ز ره

شام هجران بسكه خون از دیده جاری گشته بود

آن مه  در  پرده  آخر  آشكار آمد ز ره

بد مكن دل  گر غبارآلوده می بینی جهان

می رسد بی شك كسی زیرا غبار آمد ز ره

بسكه طی كردم به داغش جمعه ها را پشت هم

اشك من در دیدنش بی اختیار آمد ز ره

كس ز حال زار احسان نیست آگه جز حبیب

وآن هم اینك آشكارا چون بهار آمد ز ره

شاعر : احسان اكابری