ای رفته مثل عمر به ارزانی از برم

این زندگی پس از تو چه خاکیست بر سرم؟

داغ تو ساده نیست فراموشمان شود

بیچاره مادر تو و بیچاره مادرم

شب را بزور قرص فقط صبح می کنم

روزم بدون گریه به پایان نمی برم

ای گوهری که ساده ات از دست داده ام

هیهات اگر دوباره به دستت بیاورم

بعد از تو زنده نیستم و هیچ شک مکن

با سنگ روی قبر تو حالا برابرم


احسان اکابری