یه روز میاد که آخرش نگا کنی توی چشام

با دیدن تو میشکنن بغض تموم لحظه هام

توی زمین و آسمون میون هرچی خواستنی

خدا اگه بهم بگه چیزی بخوا تورو می خوام

هم خنده از لبم پرید هم گریمو کسی ندید

یه غم نشسته تو دلم یه غم نشسته تو صدام

همپای چشم خیس من بیرون داره بارون میاد

از همه چی دلم پره بیا قدم بزن باهام

قدم بزن که بشکنه بغض من و سکوت من

میون کوچه کوچه ها که دوره گردی آشنام

منتظرم که آخرش یه روز بیاد که زندگیم

با دست مهربون تو قفس رو وا کنه برام


احسان اکابری