خیلییا میگن که رسمه از قدیم

عاشقا به عشقشون نمی رسن

واسه اینکه دردمون نگفتنی ست

خیلی حرفا به زبون نمی رسن


دل مردم دیگه از آینه نیست

شیشه ها دونه به دونه سنگ شدن

مهربونی ها همه دروغی ان

عاشقا هم این زمونه سنگ شدن


تلخه باورت بشه تو زندگی

دیگه عشقو هیشکی باور نداره

هر چه می ریم به تهش نمی رسیم

زندون تنهایی مون در نداره


میدونم یه روز میاد که عشق ما

قصه ی هر شب مادرا میشه

بچه ها با یاد ما بزرگ میشن

عشقمون باور آدما میشه


احسان اکابری