تقویم بی بهار من از زرد ها پر است
تاریخم و قرون من از درد ها پر است
فرمانروای بی پسرم ، جانشین که نیست
دور و برم ز حیله ی نامرد ها پر است
من شاه زخمی ام که نفس های آخرش
از خاطرات مرگ هماوردها پر است

اعدامی ام که بی رمق از پشت میله ها
هر جا نگاه می کنم از درد ها پر است 
صد بار توبه کردم و افسوس راه نیست
پرونده ام ز دور عقبگرد ها پر است
دیگر نخواه آینه باشم برای تو
دیگر نخواه ، قلب من از گرد ها پر استشاعر احسان اکابری

24/1/91

از ساعت 12 ظهر تا  2:50  ظهرسروده شد

با تشکر از سرکار خانم بهزادی آزاد که در یک سال گذشته  زحمت مشاوره دادن به من رو بر عهده گرفت تا شاید اشعارم بهتر بشه...حق استادی به گردنم داره ازشون ممنونم


 این شعر رو در سایت شاعران پارسی زبان بخوانید

این شعر رو در سایت شعر نو بخوانید