اینم ویرایش جدید یکی از اشعارم


پروانه ای به شوق تو وا کرده بال ها

ای عشق ای جواب تمام سوال ها

تفسیر حرف های قشنگ تو روشن است

در ته نشین قهوه ی فنجان فال ها

با دیدن تو گونه ی من سرخ می شود

با شرم می رسند مگر سیب کال ها ؟***

ماهی تنگ خانه که دریا ندیده بود

گم شد میان این همه موج خیال ها

این خط که زیر چشم سیاهت کشیده اند

سر مشق تازه ایست برای غزال ها

تسخیر کائنات برای تو ساده است

کافیست تر کنند لبی خط و خال ها

عکس تو را میان دلم قاب می کنم

ای ان یکاد عشق تو دفع زوال ها

از آتش محبت من کم نمی کنند

حتی گذشت روز و شب و ماه و سال ها

حالا بیا و خوب به سمتم نگاه کن

پروانه ای به شوق تو وا کرده بال ها


شاعر احسان اکابری


***این بیت اشتباه هست ولی فعلا بهش دست نمی زنم تا زمانی که بخوام کتاب چاپ کنم


نظر دوستانم رو در مورد همین شعر در سایت شاعران پارسی زبان بخوانید(کلیک کنید)

نظر دوستانم رو در مورد همین شعر در سایت شعرنو بخوانید(کلیک کنید)

نظر دوستانم رو در مورد همین شعر در سایت آوای دل بخوانید (کلیک کنید)اینم ویرایش قدیم شعرم

پروانه ای به شوق تو وا کرده بال ها

ای عشق ای جواب تمام سوال ها

تفسیر حرف های قشنگ تو روشن است

در ته نشین قهوه ی فنجان فال ها

با دیدن تو گونه ی من سرخ می شود

با شرم می رسند مگر سیب کال ها ؟

عکس تو را میان دلم قاب می کنم

ای ان یکاد عشق تو دفع زوال ها

این خط که زیر چشم سیاهت کشیده اند

سر مشق تازه ای ست برای غزال ها

با بودن تو خاطره ها زنده می شود

ای یادگار عمر من از بطن سال ها


شاعر احسان اکابری